Vaihtoehto Irtisanoutumiselle – Vuorotteluvapaa

Jos mielessäsi on irtisanoutuminen, mutta et ole tilanteestasi aivan varma, voit harkita vuorotteluvapaata.

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa on säännöllisessä kokoaikatyössä ollut työntekijä sopii työnantajan kanssa siirtymisestä määräaikaiselle vapaalle. Työnantaja palkkaa samaksi ajaksi toisen henkilön korvaajaksi. Lupaa vuorotteluvapaaseen anotaan työnantajalta, kenellä on oikeus hylätä anomus. Sormia napsauttamalla vapaata ei saa.

Vapaan pituus on vähintään 90 päivää ja enintään 359 päivää. Vuorotteluvapaan voi pitää osissa tai yhtäjaksoisena, kunhan se on vähintään 3 kuukautta.

Kela maksaa tuolta ajalta korvausta, joka on 70 prosenttia työntekijän laskettavasta työttömyyspäivärahasta tai ansiosidonnaisesta työttömyyskorvauksesta. Jos työkokemusta on karttunut yli 25 vuotta, on korvaus 80 % työttömyyspäivärahasta.

Vuorotteluvapaan aikana ei kerry vuosilomia, mutta eläkettä kertyy.

Vapaan voi keskeyttää vain sopimalla asiasta työnantajan ja TE-keskuksen kanssa.Tosin vapaa päättyy automaattisesti äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan alkamiseen.

Irtisanoutuminen vuorotteluvapaan aikana

Vuorotteluvapaan aikana on mahdollisuus jättää irtisanoutumisilmoitus. Ilmoituksen jättäminen silloin vastaa normaalia työtilannetta. Ilmoituksen jälkeen astuu voimaan normaali irtisanomisaika, jota tulee noudattaa.

Leave A Response