Irtisanoutuminen ja Työvelvoite

Irtisanoutumista harkitsevan on hyvä tietää työvelvoitteestaan työnantajaa kohtaan. Tämä artikkeli auttaa sinua.

Työvelvoite

Irtisanoutumisen jälkeen alkaa irtisanomisaika, mikä on normaalia työaikaa. Sinulla on velvollisuus tehdä työsopimuksen mukaisia tehtäviä irtisanomisajan verran.

Työvelvoitteen aikana et voi ryhtyä harjoittamaan kilpailevaa toimintaa tai toimia muuten haitallisesti työnantajaa kohtaa, ellei työsopimus toisin määrittele. Sama sääntö koskee myös työvelvoitteesta vapautettuna olemista.

Työsopimuslaki antaa oletusarvoja työvelvoitteelle, mutta useimmissa tapauksissa niistä sovitaan eriävällä tavalla. Ensimmäiseksi kannattaakin tutustua omaan työsopimukseen ja omaa alaa koskevaan työehtosopimukseen.

Yleiset irtisanomisajat irtisanoutuessa:

Työsopimuslain mukaan työntekijä on noudatettava 14 vuorokauden irtisanomisaikaa, jos irtisanoutuminen tapahtuu työsuhteesta joka on kestänyt enintään viisi vuotta. Jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta, on irtisanomisaika yhden kuukauden.

Vapaus työvelvoitteesta

Työvelvoitteesta vapautuminen voidaan sopia työnantajan kanssa. Muussa tapauksessa työnantajalla on oikeus yksipuolisesti vapauttaa työntekijä työvelvoitteesta, mutta tällaisessakin tilanteessa palkkaa on maksettava tavalliseen tapaan. Palkan lisäksi työntekijällä on oikeus luontaisetuuksiin, terveydenhuoltopalveluihin ja muihin henkilökuntaetuihin.

Työntekijä ei voi yksipuolisesti lyhentää irtisanomisaikaansa esimerkiksi pitämällä lomaa.

Lomautettuna, työntekijällä olisi työsopimuslain nojalla oikeus irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa. Paitsi jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Työvelvoitteen laiminlyönti

Työvelvoite kannattaa suorittaa. Laiminlyönti eli suorittamatta jättäminen johtaa velvollisuuteen korvata työvelvoitteen eli palkan arvo rahallisesti.

Leave A Response