Työttömän Oikeudet ja Velvollisuudet

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi ja olet työtön, sinulla on oikeus

  • Saada työttömyysturva-asiasi liikkeelle
  • Saada työvoimapalveluja. Keskeisiä työvoimapalveluja ovat työnvälitys, työvoimakoulutus, ammatinvalinta- ja urasuunnittelu sekä koulutus- ja ammattitietopalvelu.
  • Saada työnhakua tukevia palveluja. Voit päästä mukaan työ- ja elinkeinotoimiston järjestämään työnhakuvalmennukseen tai saada tukea työnhakuun liittyvistä matkoista, kun työpaikka tai työhönottohaastattelu on työnhakijan työssäkäyntialueen ulkopuolella.
  • Voit tehdä yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma (aktivointi- tai kotoutumissuunnitelma). Työllistymissuunnitelmassa sovitaan, mikä palvelu edistää parhaiten asiakkaan sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Suunnitelma laaditaan ja tarkistetaan työnhakijan haastattelun yhteydessä.


Mihin sinulla on oikeus työttömyysetuutta menettämättä

  • Voit opiskella sivutoimisesti
  • Saat osallistua tavanomaiseen vapaaehtoistyöhön tai talkootyöhön
  • Harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa tai olla osa-aikatyössä. Yritystoiminnasta tai työstä saatu tulo vaikuttaa kuitenkin työttömyysetuuden määrään
  • Voit olla osuuskunnan jäsen, jos osuuskunnassa on yli seitsemän jäsentä ja silloin omistusosuutesi on niin pieni, ettei statuksesi muutu yrittäjäksi.

Leave A Response