Työtodistus Irtisanoutumisen Yhteydessä (Lataa Ilmainen Pohja)

Työntekijällä on aina oikeus saada pyytäessään työtodistus, kun työsuhde päättyy. Työtodistuksen antamatta jättämisestä voi seurata rangaistus, kuten sakkoja. Työtodistuksesta on säädetty työsopimuslain (55/2001) 6. luvun 7 §:ssä.

Sen mukaan:

  • työntekijällä on työsuhteen päättyessä aina oikeus pyytäessään saada työtodistus
  • työtodistuksessa on mainittava työsuhteen kestoaika ja työtehtävien laatu
  • työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä työtodistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä
  • työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi, ”koodeja” tai muita merkintöjä ei saa tehdä
Jos olet erimieltä esimerkiksi työtaitoihin tai käytökseen liittyvistä arvioista, voit pyytää uuden suppean työtodistuksen, jossa mainitaan vain työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu. Myös  muuten virheellisen työtodistuksen tilalle voit pyytää uuden.

Hyvä aika kysyä työtodistusta on samalla kun ilmoitat irtisanoutumisesta. Vaikka työt jatkuisivatkin sen jälkeen irtisanomisajan verran, on työnantajaa hyvä muistuttaa työtodistuksesta.

Työntanajalla on usein sopiva pohja työtodistukseen. Jos näin ei kuitenkaan ole, voit ladata sopivan työtodistuspohjan:

>> Lataa Todistus Arvioinnin Kanssa <<

>> Lataa Todistus ilman arviointia <<

Lataa haluamasi todistuksen muoto, tulosta se ja vie työnantajallesi.

Voit myös ladata irtisanoutumislomakkeen täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Leave A Response