Työtodistuksen pyytäminen

Työtodistuksen pyytäminen kannattaa. Todistusta voi hyödyntää monella tapaa myöhemmin. Muista, että on sinun velvollisuutesi muistaa pyytää sitä, mutta on työnantajasi velvollisuus antaa se.

Työnantajalla on velvollisuus antaa kirjallinen työtodistus, missä näkyy työsuhteen ja työtehtävien laatu. Voit ladata ilmaisen pohjan työnantajalle täytettäväksi täältä. Jos sinä haluat niin työnantajan on lisättävä työtodistukseen työsuhteen päättymisen syy ja hänen arvio sinun työtaidoista sekä käyttäytymisestä. Nämä ovat täysin vapaaehtoisia asioita. Voit myös pyytää kaksi erillistä versiota, toinen arvioiden kanssa ja toinen ilman. Työnantaja ei saa lisätä työtodistukseen mitään ylimääräisiä asioita.

Työtodistuksen pyytäminen jälkikäteen

Työtodistuksen voi pyytää takautuvasti. Työantajalla on velvollisuus antaa sinulle työtodistus, jos pyydät sitä 10 vuoden sisällä siitä, kun työsuhteesi on päättynyt. Tämänkin jälkee toditus on mahdollista saada. Silloin tosin sopimuksessa tulee ilmetä vain työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu, mikäli se ei aiheuta kohtuutonta hankaluutta työnantajalle.

Mikäli joskus hävität, rikot tai turmelet työtodistuksen, on työantajalle edelleen samoilla edellytyksillä velvollisuus antaa tilalle uusi.

 

Leave A Response