Työsuhteen purkaminen

Tämän artikkelin aiheena on työsuhteen purkaminen. Tiesithän, että työsopimuksen voi myös purkaa. Tämä on ainakin monelle irtisanoutumista miettivälle uusi asia. Itseasiassa se on jopa parempi vaihtoehto irtisanoutumiselle, jos tilanne on vain oikea.

Mitä työsuhteen purkaminen tarkoittaa

Kun työsuhde puretaan niin työsopimus päättyy heti. Silloin ei ole pidetä irtisanomisaikaa tai ole muita velvoitteita työantajaa kohtaan. Käytännössä se on nopein tapa purkaa työsuhde ja jatkaa elämää muualla. Mutta purkaminen ei voi tapahtua pelkällä omalla päätöksellä.

Milloin työsuhteen purkaminen on mahdollista

Työsuhteen purkaminen vaatii hieman erityiset olosuhteet, mutta usein silloin on irtisanoutuminen juuri erityisesti mielessä.

Työntekijä voi purkaa työsopimuksen, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyötyösoipmusta tai lakia niin, että ei kykene hoitamaan työsuhteeseen liittyviä velvoitteita. Sen täytyy tarkoittaa myös sitä, että sinulta ei voida kohtuudella olettaa, että jatkaisit työsopimusta edes niin kauan, että irtisanomisaika kuluisi.

Työsuhteen purkamisen voi tehdä samoilla tavoilla kuin irtisanoutumisilmoituksen eli voit tehdä sen kasvotusten, puhelimessa, sähköpostilla tai kirjeitse. Tosin toisin kuin irtisanoutumisilmoituksen kanssa, astuu työsuhteen purkaminen voimaan välittömästi.

Työsuhteen purkamisoikeus

Työsuhteen purkamiseen vaaditaan oikeus eli jotain tekoja työantajan puolelta, mitkä johtavat siihen. Tämä oikeus ei jatku loputtomasti eli työantanja voi korjata toimintaansa niin, että jatkossa purkamisoikeus ei enää päde. Sinulla on 14 päivää aikaa rikkeen jälkeen purkaa sopimuksesi. Tosin hyvin pätevän estymisen vuoksi voidaan päättymisilmoitus toimittaa myöhemminkin.

Koska työsopimus voidaan katsoa puretuksi

Työsopimus voidaan myös katsoa puretuksi. Se tapahtuu silloin kun työnantajasi on poissa vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta asiasta ja ilman pätevää syytä. Voit pitää siinä tilanteessa työsuhdettasi purettuna.

Leave A Response