Työsopimuksen Purkaminen

Ennen työsopimuksen purkamista täytyy varata työnantajalle tai työntekijälle mahdollisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteista. Itse kuulemista ei tarvitse pitää, mutta siihen täytyy antaa selvä mahdollisuus. Tarkoituksena on kartoittaa tietoa työsopimuksen päättymisperusteista ja antaa molemmille osapuolille mahdollisuus esittää kantansa. Työntekijöillä on myös oikeus ottaa tilaisuuteen avustaja mukaan.

Milloin työsopimusta voidaan pitää purettuna

Jos työnantajasi on poissa työpaikalta yli seitsemän vuorokautta ilman minkäänlaista ilmoitusta asiasta, voit pitää työsopimustasi purettuna. Mikäli asian ilmoitusta on ollut estämässä ylitsepääsemättömiä tekijöitä, ei työsopimusta voida pitää purettuna.

Vastaavat säännöt koskevat myös työntekijää. Työstä saa olla poissa vain, jos asiasta on sovittu työnantajan kanssa tai poissaololle on pätevä syy, kuten sauraus. Vuosiloman tai lyhennysvapaiden pitäminen ei ole sallittua ilman työnantajan lupaa. Poissaoloista tulee aina ilmoittaa työntanajalle.

Sama seitsemän vuorokauden sääntökoskee myös työnanatajia. Mikäli et ilmoita seitsemään vuorokauteen poissaolostasi, voi työnantajasi pitää työsopimusta purettuna. Mikäli olet estynyt ilmoittamisesta hyväksyttävällä syyllä, ei sopimusta voida pitää purettuna. Sairaustapauksia pitää pystyä todistamaan lääkärintodistuksella.

Milloin on oikeus purkaa työsopimus

Sinulla on mahdollisuus purkaa työsopimuksesi välittömästi, mikäli työnantajasi laiminlyö tai rikkoo työsopimuksesta tai laista johtuvia veloitteitaan niin vakavasti, että sinulta ei voida kohtuudella olettaa työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan verran. Syitä voi olla useita, tässä muutamia esimerkkejä:

  • Et saa palkkaa sopimuksen mukaisesti
  • Sinulle ei tarjota tarpeeksi työtä
  • Työantajasi on työsopimusta tehdessä johtanut sinua harhaan
  • Työpaikkasi työturvallisuus on vaarannettu työnantajasi tai tämän sijaisen toimesta.
  • Työantajasi loukkaa sinua tai muita työntekijöitä

Väkivaltainen käytös tai sukupuolinen häirintä ovat myös päteviä syitä työsopimuksen purkamiselle. Asioista kannattaa kuitenkin aina neuvotella tilanteen parantamiseksi.

Työsopimuksen purkaminen koeaikana

Koeaikana työsopimus voidaan päättää ilman perusteita irtisanomiselle tai purkamiselle. Silloin myöskään ei tarvitse noudattaa irtisanomisaikaa. Päättämisen voi tehdä työntekijä tai työnantaja. Työsuhte päättyy saman päivänä, milloin ilmoitus tehdään.

Sopimusta ei voida kuitenkaan purkaa epäasiallisiin perustein. Näitä voivat olla aiheettomat sairasepäilyt tai vaikka raskaus. Työntekijällä ei myöskään ole oikeutta purkaa sopimusta parempi palkkaisen työpaikan takia.

Työsopimuksen purkamisoikeuden raukeaminen

Työsopimus täytyy purkaa 14 päivän sisällä siitä hetkestä, kun purkamisperusteesta on ilmoitettu työsopimuksen sopijapuolille. Muuten purkamisoikeus raukee. Mikäli purkaminen estyy pätevän syyn vuoksi, voi sen tehdä 14 päivällä purkamisoikeuden lakkaamisesta.

 

Jos työsopimustasi ei voida purkaa ja haluat irtisanoutua, voit lukea lisää tietoa irtisanoutumisesta täältä.

Comments are closed.