Työsopimuksen Päättymistavat

Yleisin päättämistapa toistaiseksi voimassa olevalle työsopimukselle on normaali irtisanominen irtisanomisaikaa noudattaen. Työsopimus voidaan irtisanoa työntekijän toimesta missä vaiheessa tahansa työsuhteen aikana, ilman erityistä syytä kertomatta irtisanoutuessa. Sopimus onkin mahdollista irtisanoa vaikka vuosiloman, perhevapaa, opintovapaa tai vuorotteluvapaan aikana.

Mikäli olet määräaikaisen työsopimuksen alainen, päättyy sopimus ilman erityistä irtisanomista sovitun määräajan umpeutuessa. Määräaika ei tarkoita pelkästään aikaa vaan se voidaan sitoa myös tietyn työn suorittamiseen tai vaikka kollegan työstä poissaoloaikaan. Mikäli määaikaisen työsopimuksen kesto liittyy toisen työntekijän poissaoloon, puhutaan silloin sijaisuudesta. Tämä työsuhde päättyy kun vakinainen työntekijä palaa takaisin työhönsä.

Jos haluat irtisanoutua kuitenkin määräaikaisesta työsopimuksesta, täytyy sopimukseen olla kirjattu erillinen irtisanomisehto. Määräaikaista työsopimusta tehdessä tämä kannattaa ottaa huomioon.

Koeaika on kolmas yleinen työntekomalli. Koeaikana työsopimus voidaan päättää purkamalla, jolloin erillistä irtisanomisaikaa ei ole.

Kaksi muuta työsopimuksen päättymistapaa ovat työsuhteen raukeaminen ja työsuhteen purkaminen. Kun työsuhde puretaan, ei ole työntekijällä ole irtisanomisaikaa. Raukeaminen koskee yleensä työntekijän kuolemaa.

Lisäksi työsopimus voidaan päättää tekemällä työnantajan kanssa sopimus työsuhteen päättymisestä.

Comments are closed.