Työsopimuksen Päättämisilmoitus: Kuinka toimitat ilmoituksen

Työsopimuksen päättämisilmoitus eli irtisanoutumisilmoitus (lataa ilmainen lomake täältä) on toimitettava mieluitenkin henkilökohtaisesti työnantajalle tai hänen edustalle tai työntekijälle. Käytännössä siis useimmiten lähimmälle esimiehellesi.

Mikäli tämä ei ole mahdollista niin ilmoituksen voi toimittaa myös postissa kirjeitse tai sähköpostilla tai muuten sähköisesti. Joka tapauksessa kannattaa huolehtia henkilökohtaisesti, että ilmoitus on mennyt perille. Varsinkin kun ilmoituksen lähettää postissa, milloin sen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistenään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisen jälkeen.

Työsopimuksen päättämäisilmoituksen lähettäminen lomalla

Kun olet vuosilomalla tai vähintään kaksi viikkoa kestävällä vapaalla niin ilmoitus kannattaa tehdä henkilökohtaisesti. Tämä johtuu siitä, että lomalla tehdyt ilmoitukset, jotka tehdää sähköisesti tai postitetaan, katsotaan toimitetuksi aikaisintaan loman tai vapaan päättymistä seuraavana päivänä.

Työsopimuksen päättämisilmoitus, kun työsopimus puretaan

Kun työsopimus puretaan, on päätöksen voimaan astuminen välitön. Tämä koskee myös ilmoittamista sähköisesti tai postin kautta. Vaikka normaalisti silloin katsotaan olevan tietty viive ennen kuin vastaanottaja voi saada ilmoituksen tietoonsa niin tässä tapauksessa raskaista syistä johtuen, astuu purkaminen voimaan heti.

Työsopimuksen päättämisilmoitus koeajalla

Koeajalla irtisanoutuminen on mahdollista tehdä ilman irtisanoutumisaikaa. Silloin sopimus päättyy välittömästi. Tässä tilanteessa työsopimuksen päättämisilmoituksen voi toimittaa sähköisesti tai postitse ja ilmoitus astuu silloinkin voimaan välittömästi.

Leave A Response