Palkkasaatavat

Tämä artikkeli kertoo mitä palkkasaatavat ovat, kuinka voit hakea niitä ja paljon muuta palkkasaataviin liittyen.

Palkkasaatavat

Palkkasaatavat ovat työntekijän palkkoja, jotka yritys on jättänyt maksamatta. Joskus palkkasaatavia kertyy vahinkojen kautta. On saattanut käydä, että yleinen työehtosopimuksen mukainen palkankorotus on jäänyt huomaamatta ja palkka on juossut vanhaan tyyliin. Silloin syntyy palkkasaatavia. Joskus palkkasaatavia kertyy yrityksen huonon taloustilanteen takia, kun kertakaikkiaan ei ole vain varaa maksaa palkkaa.

Palkkalaskelma

Palkkalaskelma on erinomainen tapa selvittää syntyykö palkkasaatavia. Se on laskelma, mikä työnantajan täytyy jokaiselle työntekijälle toimittaa palkan maksamisen yhteydessä. Siitä selviää, millä perusteella palkkaa on tullut. Käytännössä se on erillinen paperi tai osa tilinauhaa. Se on erittäin tärkeä apuväline, kun halutaan tietää mahdolliset epäselvyyden palkan kanssa.

Kannattaakin muistaa tarkistaa jokaisen palkan yhteydessä, että kyseisen selvityksen saa, sillä se on myös lain mukaan pakollista. Asiasta kannattaa työnantajaa muistuttaa, jos hän ei sitä muista antaa.

Mikäli oikeaa palkan määrää ei palkanmaksun yhteydessä saa, kannattaa alkaa pyytämään palkkasaatavia. Työnantajan kannattaa huomioida, kuten myös sinunkin, että silloin sinulla on oikeus korkoihin.

Voit hyödyntää palkkasaatavien pyytämisessä seuraavia lomakkeita:

Palkkasaatavan hakeminen

Työntekijänä voit aina turvautua oman alasi liittoon, mikäli työnantajasi ei ryhdy maksamaan palkkasaatavia. Kannattaa myös ottaa oman työpaikan luottamushenkilöön.

Jos et kuulu mihinkään liittoon, kannattaa nostaa alioikeudessa kanne työantajaa vastaan. Ota yhteys asianajajaasi tai, jos sinulla ei sellaista yritä hankkia, voit myös turvautua oikeusaputoimistoon.

Palkkaturvahakemus

Työnantajan maksukyvyttömyys on potentiaalinen riski. Jos epäilet sen olevan tilanteen, kannattaa ottaa yhteys omaan TE-toimistoon ja aloittaa palkkaturvahakemuksen tekeminen.

Palkkasaatavien vanheneminen

Palkkasaatavat voivat myös vanheta. Peruspalkan vanhenemisaika on viisi vuotta. Se alkaa palkan erääntymispäivästä. Mikäli päätät irtisanoutua tai työsuhteesi päättyy muuten, on palkkasaatavia haettava kahden vuoden sisällä, muuten ne erääntyvät. Palkkasaatavien saamiseksi pitää siis tehdä kanne kahden vuoden sisällä.

Ylityökorvaukset vanhenevat ylityön tekemistä seuranneen ja vuosilomapalkka lomaa seuranneen toisen kalenterivuoden päättyessä. Ylityökorvauksia, lisiä ja muita vastaavia kannattaa selvittää välittömästi, sillä työvuorojen ja ylitöiden selvittäminen on yleensä hyvin vaikeaa jälkikäteen.

Odotuspäivien palkka

Työntekijänä sinulla on myös oikeus saada täyttä palkkaa odotuspäiviltä, jolloin joudut odottamaan palkkaasi. Saat tämän lisäksi myös viivästyskorkoa. Palkkaa saa kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä. Tämä koskee vain tilanteita, jolloin työsuhde on päättynyt.

Mikäli palkan kanssa on työnantajan kanssa epäselvyyksiä, kannattaa viivästymisestä huomattaa mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden sisällä työsuhteen päättymisestä, sillä muuten menetät oikeuden odotuspäivien palkkaan.

Työnantajalla on mahdollisuus maksaa saatavasi kolmen pankkipäivän sisällä huomautuksestasi, jos hän haluaa välttää odotuspalkan maksamisen.

Leave A Response