Palkanmaksu irtisanoutumisen jälkeen

Tässä artikkelissa tarkastelemme kuinka työnantajan tulee hoitaa palkanmaksu irtisanoutumisen jälkeen. Jos olet irtisanoutunut ja mietit koska saat palkkasi, kannattaa lukea tämä kirjoitus. Löydät kirjoituksen lopusta myös tietoa kuinka myöhästynyttä palkanmaksua kannattaa käsitellä.

Palkanmaksu työnteon päättyessä

Kun työsuhde päättyy niin myös luonnollisesti palkanmaksu päättyy. Työsuhteen viimeisenä päivänä päättyy myös palkanmaksu kausi eli se aika, miltä olet oikeutettu saamaan palkkaa.

On normaali käytäntö, että loppupalkka, mikä sisältää kaikki ansaitsemasi korvaukset ja lisät tai pitämättömät vuosilomat maksetaan sinulle työsuhteen viimeisenä päivänä. Asiasta on voitu kuitenkin sopia myös toisin. Työsopimukseen tai työehtosopimukseen voidaan kirjata toisenlainen käytäntö. Yleinen vaihtoehto onkin, että työntekijän loppupalkka maksetaan yrityksen seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä eli samana päivänä kuin saisit palkkasi, jos olisit vielä normaalisti työsuhteessa.

Joskus viimeinen palkanmaksu viivästyy tai on epäselvää milloin se pitäisi maksaa. Jos työntekijä joutuu kuitenkin odottamaan palkkaa, mikä hänelle olisi kuulunut maksaa, on hän oikeutettu odotusajan palkkaan.

Odotusajan palkka

Odotusajan palkka on täysi palkka, jota tulee maksaa työntekijälle, jos työnantaja jättää maksamatta palkan sovittuna päivämääränä. Tämän lisäksi työntekijällä on oikeus saada viivästyskorkoa maksettavaan palkkaan. Odotusajan palkkaa voi saada enintään kuudelta kalenteripäivältä.

Epäselvissä tai riitaisissa tilanteissa tai jos palkanmaksu on viivästynyt laskuvirheestä tai sitä vastaavasta syystä, on työntekijällä oikeus odotuspäivien palkkaan, vain jos hän on asiasta huomauttanut työnantajalle kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Tässä tilanteessa työnantajalla on kolme arkipäivää aikaa hoitaa palkanmaksu. Työntekijän oikeus odotusajan palkkaan alkaa vasta näiden päivien jälkeen.

Lue lisää aiheesta: Palkkasaatavat

Leave A Response