Muista Nämä 3 Asiaa Työsuhteen Päättyessä

Kun irtisanotuminen on ajankohtaista, on hyvä muistaa pitkälista asioita. Olemme käsitelleet jo listallisen erilaisia asioita. Tämä kirjoitus käsittelee asioita, joita ei yleensä muisteta sekä asioita, joiden kanssa kannattaa olla erityisen tarkka.

Kilpailukieltosopimus ja salassapitosopimus

Työsopimusta tehdessä ja työsuhteen alkaessa voidaan sopia kilpailukielto. Se voidaan sopia myös työsopimuksen aikana. Kielto voi jatkua myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Sen tarkoitus on suojella työnantajan liike – ja ammattisalaisuuksia.

Kielto ei ole kuitenkaan pätevä, mikäli työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvista syistä, kuten taloudellisista tai tuotannollisista syistä.

Tämän lisäksi kannattaa muistaa, että mikäli olet saanut oikeudettomasti haltuun työnantajasi liike – tai ammatisalaisuuksia, on ne pidetttävä salassa myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Omaisuuden palauttaminen

Kun irtisanoutuminen astuu voimaan ja työsuhde päättyy, on työsopimuksen molemmat osapuolet velvollisia palauttamaan toiselle kuuluvan omaisuuden. Kannattaa tehdä asiasta kirjallinen luettelo työnantajan kanssa, jos omaisuutta on paljon ettei tule erimielisyyksiä myöhemmin. Listatkaa luetteloon palautettavat asiat ja kunto, missä ne ovat palautettava. Lista voidaan käydä uudestaan läpi palautuksen yhteydessä, jolloin asioita voi raksia listalta pois.

Sähköpostit ovat toinen irtisanoutumiseen liittyvä asia. Työntekijällä on oikeus poistaa kaikki henkilökohtaiset sähköpostit yrityksen sähköpostista. Hänellä on myös velvollisuus siirtää hänellä olevat ja yritykselle olennaiset viestit. Työantajalla ei ole oikeutta lukea sähköpostejasi ilman suostumustasi tai murtautua sähköpostiisi.

Loppupalkka ja viivästykset

Loppupalkka eroaa normaaliin palkkaan, joten sen kanssa kannattaa olla huolellinen, että kaikki asiat ovat otettu huomioon. Siihen kuuluu kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat. Näitä ovat varsinainen palkka ja mahdolliset lisäkorvaukset, työaikakorvaukset, lyhennysvapaa, lomakorvaus, päivärahat, matkakorvaukset ja bonukset yms. Ne ovat maksettava sinulle viimeistään työsuhteen viimeisenä työpäivänä ellei asiasta ole työsopimuksessa tai muussa yhteydessä toisin sovittu.

Mikäli maksaminen viivästyy ilman sopimusta, on sinulla oikeus saada kaikista saatavista korkolain määräämä viivästyskorko sekä täysimääräinen palkka odotuspäiviltä. Palkkaa saa kuitenkin enintää kuudelta kalenteripäivältä. Näiden päivien palkalta maksetaan myös viivästyskorko. Jos palkkaa ei ala kuulumaan, kannattaakin koroista huomauttaa työnantajalle.

Mahdollisista virheistä kannattaa olla tarkkana, sillä niistä tulee ilmoittaa kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Vain silloin sinulla on oikeus saada odotuspäivien palkkaa. Työnantajalla on kolmen arkipäivän maksuaika huomautuksesta, minkä jälkeen odotuspäivät alkavat.

Lomakorvaus

Lomakorvaus on osa loppupalkkaa. Siihen kuuluu korvaus niiltä päiviltä, joita et ehtinyt pitää lomana tai saanut lomakorvausta. Lomakorvauksen määrä lasketaan jakamalla normaali kuukausipalkka 25:llä. Saatu luku kerrotaan pitämättömien lomapäivien määrällä.

Huomioita, että lomapäiviä kertyy normaalisti vain jos olet ollut kuukauden aikana vähintään 14 päivää työssä. Erityistapaukset ovat työsuhteen ensimmäinen ja viimeinen kuukausi. Niiden työssäolopäivät lasketaan yhteen. Mikäli ne ylittävät 14 päivää, ole oikeutettu samaan yhdeltä kuukaudelta lomakorvausta.

Työsopimuksessa voidaan määritellä myös harvempi työaika, joka ei yllä 14 työssäolopäivään. Silloin lomapäiviä määräytyy työtuntien mukaan. 35 tuntia on vaadittu raja.

Kun työsuhde päättyy, voi sinulla olla myös oikeus lomarahaan. Se voi perustua työsopimukseen, työehtosopimukseen tai työpaikan yleiseen käytäntöön.

Työtodistus

Muista myös työtodistus! Työnantajan on aina annettava työtodistus kun sitä pyydetään. Hän on velvollinen antamaan todistuksen jopa 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työtaidoista tai käytöksestä ei kuitenkaan voida vaatia arvioita enää 5 vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä.

Sitä voi pyytää suppeana tai laajana. Suppeassa versiossa on mainittu vain työsuhteen työtehtävät sekä kesto.

Mikäli työtodistuksessa ilmoitetut asiat eivät ole tarpeeksi tarkkoja, voidaan työantaja velvoittamaan antamaan oikaistu versio. Kokonaiskesto on merkittävä sellaisenaan. Perhevapaita tai muita poissaoloja ei saa merkitä jos työsuhden on jatkunut niiden aikana normaalisti.

Laajemmassa versiossa annetaan arvio työntekijän taidoista ja käytöksestä sekä merkitä työsuhteen päättymisen syy.

Työtodistusta on mahdollista pyytää myös työsopimuksen aikana. Tätä kutsutaan ns. väliaikaiseksi työtoditukseksi. Siihen ei ole kuitenkaan työantajalla mitään velvollisuutta.

Voit myös ladata ilmaisen työtodistuspohjan suppeana tai laajempana versiona sivuiltamme:

>> LATAA TYÖTODISTUS <<

Comments are closed.