Milloin työsuhde voidaan purkaa

Työsopimus voidaa myös purkaa, milloin irtisanoutuminen ei ole tarvittavaa. Purkaminen painavampi tapa päättää työsopimus kuin irtisanoutuminen. Silloin työsuhde päättyy välittömästi. Myös työsuhteesta johtuvat velvoitteet, palkanmaksu ja työntekovelvollisuus, päättyvät välittömästi purkamisen tultua toisen osapuolen tietoon.

Purkamalla voidaan päättää määräaikainen sekä toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.

Työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimusta tai lakia. Rikkomisen tai laiminlyönnin tulee olennaisesti vaikuttaa työnantajan kykyyn hoitaa velvoitteitaan, jolloin työntekijän ei voida kohtuudella olettaa jatkavan työsuhdetta edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Sellaisia perusteita ovat mm. palkan maksamatta jättäminen tai työturvallisuuden vaarantaminen. Tai jos työnantaja on poissa työpaikalta vähintään viikon (7 päivää) ilmoittamatta sinä aikana työntekijällä pätevää syytä poissaololleen, voi työntekijä katsoa sopimuksen purkautuneen.

Purkamisoikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Jos haluat päästä eroon työstäsi nopeasti ja painavasta syystä, kannattaa tutkia on mahdollisuutta työsopimuksen purkamiseen.

Leave A Response