Milloin työsopimus voidaan purkaa

Työsopimuksen voi myös purkaa. Aina ei ole pakko irtisanoutua. Kannattaakin varmistaa, että onnistuuko sopimuksen purkaminen ennen kuin lähtee irtisanoutumaan. Silloin voit välttää irtisanoutumisajan täysin. Purkaminen vaatii tietysti erityiset olosuhteet, jotta se on mahdollista.

Sinä voit työntekijänä purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, mikäli työantajasi rikkoo tai laiminlyö työsopimustasi tai lakia sillä tavalla, että se vaikuttaa työsuhteeseen liittyviä velvoitteita niin vakavasti, että sinulta ei voida kohtuudella olettaa, että jatkaisit sopimusta, edes irtisanomisajan pituista aikaa. Mikäli tilanne edellyttää sopimuksen purkamista, voit tehdä sen myös kirjeitse tai sähköisesti ja päättyminen astuu voimaan heti.

Milloin purkamisoikeus loppuu

Oikeus työsopimuksen purkamiseen ei jatku loputtomasti eli siihen kannattaa tarttua silloin kuin on mahdollisuus, jos koet sen tarpeelliseksi. Jälkeenpäin asiaa on enää turha miettiä, sillä tilaisuuten on tartuttava pian. Tarkalleen sinulla on 14 päivää aikaa siitä, kun työantajasi täyttää purkamiseen tarvittavat perusteet. Tietysti, jos olet jostain syystä estynyt (hyvin pätevän syyn vuoksi) niin päättämisilmoituksen voi toimittaa 14 päivän sisällä esteen lakkaamisesta.

Toisin sanoen, jos makaat sairaalassa kun työsopimus pitäisi purkaa niin sinulla on 14 päivää aikaa sairaalasta pääsyn jälkeen toimittaa päättymisilmoitus.

Milloin työsopimus voidaan katsoa puretuksi

Sinulla on yksi tilaisuus milloin voit katsoa, että työsopimus on purettu. Jos työnantajasi on poissa vähintään seitsemän päivää ilman pätevää syytä ja ilmoittamatta asiasta, voit pitää työsopimusta purettuna. Tämä otetaan oletuksena, että työnantajasi ei ole hyväksyttävän esteen takia ole ollut tilanteessa, jossa hän ei ole voinut tehdä ilmoitus. Silloin purkautuminen ei astu voimaan vaan peruuntuu.

Leave A Response