Irtisanoutuminen Lomalla

Oletko irtisanoutumassa lomalla? Suosittelemme lukemaan nämä ohjeet.

Irtisanoutuminen vuosilomalla

Voit irtisanoutua vuosilomalla ja irtisanoutumisaikasi kuluu normaalisti. Jos työnantajan määräämä vuosilomasi aika on päätetty ja haluat irtisanoutua ennen sitä, tulee työnantajan maksaa pitämättömät lomapäivät sinulle noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Työsopimuksesta tulee irtisanoutua henkilökohtaisesti työnantajalle tai hänen edustajalleen. Jos tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa ilmoituksen kirjeitse tai sähköisesti.

On tärkeää huomioida, että kirjeitse tai sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva työsuhteen päättäminen katsotaan toimitetuksi kuitenkin aikaisintaan loman tai vapaan päättymistä seuraavana päivänä.

Jos haluat nopeammin irti sopimuksestasi, kannattaa asia hoitaa henkilökohtaisesti.

Irtisanoutuminen muulla lomalla

Voit irtisanoutua työajan tasaamiseksi annetulla lomalla, mutta loman tulee olla pituudeltaan vähintään kaksi viikkoa . Samat irtisanoutumisen ehdot pätevät kuin vuosilomallakin irtisanoutuessa.

Voinko pitää lomapäiväni ennen työsopimuksen päättymistä?

Vuosiloma pidetään työantajan määräämänä aikana. On siis työnantajasta kiinni voitko pitää vuosilomasi ennen sopimuksen päättymistä vai hoidetaanko lomapäivät muuna korvauksena. Sinun kannattaa keskustella työnantajan kanssa asiasta hyvissä ajoin.

Työsopimuksesta irtisanoutuminen erikoistapauksissa

Työntekijä saa purkaa työsopimuksen heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan vakavasti.  Tällöin ei voida kohtuudella edellyttää työntekijältä  sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Leave A Response