Loma-ajan palkka

Työntekijöiden oikeus on saada loman ajalta korvausta, loma-ajan palkkaa. Korvaus on säännönmukainen tai vähintään keskimääräistä palkkaa vastaava. Loma-ajan palkka maksetaan ennen loman tai sen osan alkamista.

Mikäli työntekijän käytettävissä ei ole virkaan kuuluvat luontoisedut, on ne korvattavat niiden verotusarvoa vastaavalla rahasummalla. Tälläinen etu voi olla esimerkiksi ateriaetu.

Loma-ajan palkka laskeminen riippuu työntekijän palkan laskemiseen sovellettavasta ansaintasäännöstä. Vaihtoehtoina ovat 14 päivän tai 35 tunnin säännöt. Lisäksi laskentaan vaikuttaa palkkausmuoto, jolla työntekijä on palkattu. Loma-ajan palkan laskemiseen on kolme eri tapaa, jotka vuosilomalaki määrittelee.

1. Viikko- ja kuukausipalkkaiset työntekijät

Viikko – tai kuukausipalkkaa saavat työntekijät saavat sopimuksensa mukaisen palkan myös loma-ajalta riippumatta kumpaa loman ansaintasääntöä työntekijään sovelletaan.

Palkkaan lisätään työsopimuksen mukaiset olosuhdelisät ja provisioperusteiset palkanlisät, mitkä eivät määräydy tilapäisten olosuhteiden perusteella.

Esimerkki:

Saat palkkaa 2000 euroa kuussa ja työaikasi on 37,5 tuntia viikossa, mikä tarkoittaa normaalia viiden päivän työviikkoa. Pidät vuosilomasi 3.6 – 23.6.2013, milloin lomasi alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaihin.

Saat saman palkan tuolta ajalta kuin työssä ollessasi. Tätä varten meidän täytyy laskea palkkasi kesäkuun ajalta. Kesäkuussa sinulla olisi 20 työpäivää. Kuun palkkasi saadaan laskemalla kuukausipalkkasi työpäivien määrä eli 2000 euroa 20:lla. Palkaksesi tulee silloin  100 euroa. Päiväpalkkasi kerrotaan loman aikana olevilla työpäivillä. Lomallasi olisi 15 työpäivää eli 100 euroa kertaa 15 päivää. Loma-ajan palkaksesi muodostuu siten 1500 euroa.

Tämän lisäksi olet kesäkuussa 5 päivää töissä, miltä ajalta saat normaalin palkan eli 500 euroa. Yhteensä palkaksi tulee 2000 euroa.

2. Tuntipalkkaiset työntekijät, joihin sovelletaan 14 päivän ansaintasääntöä

Vähintään 14 päivää kuukaudessa säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden loma-ajan palkka lasketaan, kun henkilö ei saa kuukausi – tai viikkopalkkaa, lomanmääräytymisvuoden keskipäiväansion mukaan.

Aluksi täytyy laskea keskimääräinen päiväpalkka lomien määräytymisvuoden ajalta (1.4 – 31.3). Palkka lasketaan jakamalla työssäoloajan palkka, ilman korvauksia, tehtyjen työpäivien lukumäärällä. Siihen lisätään ylityötuntien kahdeksasosa (1/8) osa.

Saatu keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan (vuosilomalain määräämien) lomapäivien lukumäärää vastaavalla kertoimelle. Voit laskea sen alla olevan taulukon mukaan.

Lomapäivien lukumääräKerroinLomapäivien lukumääräKerroin
21,81715,5
32,71816,4
43,61917,4
54,52018,3
65,42119,3
76,32220,3
87,22321,3
98,12422,2
109,02523,2
119,92624,1
1210,82725,0
1311,82825,9
1412,72926,9
1513,63027,8
1614,5

 

Esimerkki:

Olet ollut tuntipalkalla, vähintään 14 päivää joka kuukausi töissä ja pidät vuosilomaa 8.7 – 28.7.2013.

Lasketaan aluksi keskipalkkasi päiväkohtaisesti lomanmääräytymisvuodelta eli edellisen vuoden huhtikuun alusta tämän vuoden maaliskuun loppuun, 1.4.2012 – 31.3.2013. Teit tuona aikana 192 työpäivää. Sait palkkaa 20 000 euroa. Keskimääräinen päiväpalkkasi oli silloin 104,17 euroa. Päiväpalkka kerrotaan seuraavaksi vuosilomalain mukaisella kertoimella. Se on riippuvainen lomapäivien määrästä. Pidät 21 lomapäivää, joten kerroin on 19,3. Silloin loma-ajan palkaksi tulee 2010,48 euroa.

3. Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka

Muuta kuin viikko – tai kuukausipalkkaa saavilla ja 35 tunnin ansaintasääntöä sovellettavaville maksetaan loma-ajan palkka prosenttiperusteisesti. Palkan suuruus on silloin 9 % edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetuista palkoista tai erääntyneeksi jääneistä palkoista alle vuoden työsuhteissa. Mukaan ei lasketa ylitykorvausten korotusosia.Yli vuoden työsuhteisa prosentti on 11,5.

Esimerkki:

Työaikasi on yli 35 tuntia kuukaudessa, mutta alle 14 päivää. Olet ollut työssäsi useita vuosia, joten lomapalkkasi suuruus on 11,5 prosenttia edellisen vuoden maksetusta palkasta. Pidät lomaa 3.6 – 23.6.2013. Lomapäiviä kuluu 20.

Olet saanut palkkaa 15000 euroa. Silloin 11,5 % tekee 1725 euroa. Tämä on koko vuosilomasi aikainen palkka. Saat palkkaa vain käytetyistä lomapäivistä, mikä on tässä tapauksessa 20 päivää. Jos sinulla on lomapäiviä 30, jaetaan koko loma-ajan palkkasi lomapäivillä. Yhtenä lomapäivänä saat 57,50 euroa palkkaa eli koko 20 päivän lomalla saat 1150 euroa loma-ajan palkkaa.

Toivottavasti nämä esimerkit auttoivat havannoimaan kuinka paljon olet oikeutettu saamaan loma-ajan palkkaa. Muista tehdä nämä laskemalta ennen kuin jätät irtisanoutumisilmoituksen!

Leave A Response