Kilpailukieltosopimus Irtisanoutumisen Jälkeen

Kilpailukielto on mahdollista sopia työsopimusta tehdessä tai työsuhteen aikana. Yleensä se tehdään mikäli työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyy liike- tai ammattisalaisuuksia. Sopimus voi rajoittaa työntekijän oikeutta sopia uusia työsopimuksen yrityksien kanssa, jotka harjoittavat kilpailevaa toimintaa nykyisen työntajantaja kanssa. Sillä voidaan myös rajoittaa mahdollisuutta ryhtyä harjoittamaan kilpailevaa toimintaa omissa nimissä, esimerkiksi oman yrityksen kanssa.

Yleinen syy tehdä kilpailukieltosopimus on, kun työtehtävät liittyvät sellaiseen toimintaan tai osaamiseen, jota kilpailijoilla ei ole yleisesti käytössä. Hyviä esimerkkejä ovat tutkimus – sekä tuotekehitystoiminta. Taustalla voi olla tarve suojella nykyisen yrityksen asiakkaita. Pelkästään halu rajoittaa kilpailua ei riitä päteväksi syyksi kilpailukieltospimuksen tekemiselle.

Sopimuksen kestoksi voidaan sopia enintään kuusi kuukautta ilman korvausta. Mikäli sopimukseen liitetään kohtuullinen korvaus, voi kieltoaika olla korkeintaan yhden vuoden.

Kilpailukieltosopimus ei ole voimassa, mikäli työsuhde päättyy työnantajasta johtuvista syistä. Se ei myöskään ole voimassa, mikäli se rikkoo edellämainittuja rajoituksia.

Sopimuksesta voidaan aina neuvotella, varsinkin jos se johtaa kohtuuttomuuksiin.

Huomioitavaa on, että mikäli työntekijä joutuu maksamaan vahingonkorvausta, voi sen summan vähentää verotuksessa.

Sopimussakko

Sopimukseen voidaan liittää sopimussakko. Se voi olla maksimissaan työntekijän viimeisen kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa. Mikäli erillista maininta sakosta ei ole, on työntekijä velvollinen korvaamaan kiellon rikkomisesta johtuneet vahingot. Vahingon määrä pitää pystyä näyttämään ja todentamaan syyksi juuri kilpailukiellon rikkominen.

Muista nämä 5 asiaa

1. Kilpailukielto ei ole voimassa, jos siitä ei ole tehty sopimusta

2. Sinun ei tarvitse suostua kilpailukieltoon, jos työnantaja haluaa tehdä sen työsuhteen aikana.

3. Varmista aina, että ymmärrät millaiseen sopimukseen olet sitoutumassa. Sopimuksen mitätöiminen tai kohtuullistaminen on mahdollista, mutta ei varmaa.

4. Varmista, että kilpailukieltosopimuksesi on tehty sääntöjen mukaan. Muussa tapauksessa se ei ole voimassa.

5. Kieltoa voidaan aina sovitella, jos sen soveltaminen johtaa kohtuuttomuuteen

Tutustu myös muihin kirjoituksiin ennen irtisanoutumista! Löydät paljon kirjoituksia sekä hakutoiminnon täältä.

Comments are closed.