Irtisanoutuminen vs Työsuhteen Purkaminen

Työsopimuksen purkaminen on työsopimuksen irtisanomista järeämpi vaihtoehto. Tästä syystä työsopimuksen purkuun on oltava vakavammat perusteet kuin työsopimuksen irtisanomiseen.

Työnantajan tulisikin olla erityisen varovainen harkitessaan työsopimuksen purkua. Työsopimuksen purkuun edellytetään työntekijän rikkeiltä vakavampaa luonnetta kuin irtisanottaessa työntekijä. Työsopimus voidaan purkaa vain työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla. Siten työsopimuksen purkaminen ei ole mahdollista vetoamalla tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin.

Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti jos seuraavat ehdot täyttyvät: Työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai lakisääteisiä, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Ei edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Jos työsopimus puretaan, työsuhde päättyy välittömästi. Siten kun työsopimus puretaan ei noudateta irtisanomisaikaa. Erona irtisanomiseen on myös se, että myös määräaikainen työsopimus voidaan purkaa. On huomattava, että työsopimuksen purkaminen edellyttää aina erittäin painavaa syytä. Kovin vähäisillä perusteilla työsopimuksen purkaminen ei tule kyseeseen.

Leave A Response