Irtisanoutuminen opintovapaan aikana

Opintovapaa on jokaisen lakiin kirjoitettu oikeus. Työnantajat eivät saa irtisanoa tai purkaa työsopimuksia, jos työntekijä hakee tai käyttää opintovapaata. Toki muut lain määräämät perusteet oikeuttavat irtisanomiseen edelleen, vaikka opintovapaa olisikin käynnisssä.

Opintovapaan aikana työntekijällä ei ole oikeutta palkkaan. Työntekijälle kuitenkin kertyy vuosilomaa silloinkin, tosin enintään 30 opintovapaapäivältä loman määräytymisvuoden aikana. Vuosiloman kertyminen myös edellyttää työntekijän palaamista töihin välittömästi opintovapaan päättymisen jälkeen.

Opintovapaa voi myös vaikuttaa eläkkeen määrään, koska vapaan ajalta ei makseta palkkaa.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus irtisanoutua. On kysymisen arvoinen asia, että onko irtisanoutuminen järkevä vaihtoehto opintovapaalla vai kannattaako odottaa työhön paluuta.

Voit irtisanoutua normaalisti, mutta menetät opintovapaan aikana kertyneet vuosilomat. Irtisanoutumisesta seuraa 3 kuukauden karenssi. Suosittelemme sovittamaan irtisanoutumisen niin, että karenssi kuuluu opintoaikaan. Irtisanoutuminen voi myös vaikuttaa saamiisi tukiin, joten tarkista niiden tilanne ennen irtisanoutumista ellei taloudellinen tilanteesi ole tarpeeksi vakaa.

Irtisanoutumisaikasi on normaali työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukainen aika. Irtisanoutumiseen päätee myös muut normaalit irtisanoutumisen sävelet.

Jos tiedossa on työpaikka opintojen jälkeen niin irtisanoutuminen voi olla hyvä ratkaisu opintovapaan aikana.

Leave A Response