Irtisanoutuminen Määräaikaisesta Työsopimuksesta

Tämä on tärkeää ottaa huomioon kun aiot astua määräaikaiseen työsuhteeseen. Määräaikaisessa työsuhteessa eivät yleiset irtisanoutumiseen liittyvät lainalaisuudet päde. Määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuttua. Kummallakaan osapuolella ei siis ole oikeutta irtisanoa sopimusta ellei irtisanomisajasta ole sovittu.

Määräaikaisen työsopimuksen purkaminen on sen sijaan mahdollista samoilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Purkamiseen kuitenkin tarvitaan aika järeä arsenaali hyviä syitä. Kun aiot ryhtyä määräaikaiseen työsopimukseen, kannattaa kysellä irtisanomisajan perään. Tämä tulee kirjata työsopimukseen erikseen, muussa tapauksessa hommat on saatettava loppuun tai ryhdyttävä johonkin kepulikonsteihin töiden tekemisen välttääkseen.

Kannattaa muistaa, että  työnantajan on kerrottava työntekijälle määräaikaisuuden peruste työsopimusta tehtäessä. Peruste on lisäksi kirjattava työsopimukseen. Jos näin ei ole tapahtunut, kannattaa kysyä työnantajalta perustetta. Työnantajalla on näyttötaakka siitä, että yrityksellä on ollut perusteltu syy tehdä määräaikainen sopimus.

Jos olet työpaikassa viihtymisen suhteen epävarma, irtisanoutumisen näkökulmasta toistaiseksi voimassaoleva työsuhde on parempi ratkaisu kuin määräaikainen. Ainakin työsuhteen voi sitten päättää normaalien irtisanomisaikojen puitteissa. Työsuhteiden alussa on kyllä yleensä koeaika, jonka aikana voi purkaa työsopimuksen hyvin helposti puolin ja toisin.

Leave A Response