Irtisanoutuminen ja Työttömyyskorvaus

Irtisanoutumisen kanssa täytyy olla tarkkana. On muutamia asioita, joista tulee huolehtia. Tällä kertaa puhumme työttömyyskorvauksesta. Mikäli hutiloita irtisanoutumisen pahasti, jäät odottelemaan työttömyyskorvausta pidempään. Kolmen kuukauden karenssi voi olla edessä, mikä voi tehdä taloudellisesta tilanteesta tukalan.

Miten saat työttömyyskovauksen heti

Ilman pätevää syytä irtisanoutuessa joutuu työttömäksi ja työvoimatoimikunta voi asettaa 90 päivän karenssiin, mikä tarkoittaa määräaikaa jolloin ei saa korvauksia. Karenssi alkaa työsuhteen päättymisestä alkaen.

Irtisanoutumisen syitä kannattaa pohtia, sillä vaikka itse pitäisi sitä hyvänä, ei se välttämättä vakuuta työvoimaviranomaisia. Haasteena on, että työvoimatoimikunnalta tulee sitova lausunto, mikä estää työttömyyskassaa maksamasta sinulle päivärahaa, vaikka hakemuksessa lukisi mitä.

Tämän takia hakemukseen pitää saada erittäin pätevä syy, että työttömyyskorvauksen saa heti.

Pätevä syy irtisanoutumiseen

Sinulla on muutamia päteviä syitä, joiden pohjalta irtisanoutuminen on järkevää. Tässä muutamia listattuna:

  • Työkykysi on huono, etkä voi sen perusteella tehdä työtä enää
  • Perheesi muuttaa aviopuolison vuoksi toiselle paikkakunnalle, mikä ei ole työssäkäyntialueella
  • Joku muu työsopimuslain takaama työsuhteen purkuperuste.

Irtisanoutuminen on hankala tilanne, sillä se tehdään liian usein harkitsematta kaikkia näkökulmia. Varsinkin huonon työilmapiirin tai muun epäasiallinen kohtelun alaiseksi joutuneena voi tehdä hätiköityjä päätöksiä. Jos taustalla on sairauksia tai psyykkisiä ongelmia niin omista oikeuksista kiinni pitäminen voi olla vaikeaa.

Kannattaakin turvautua oman liiton ammattilaisiin, jotka voivat auttaa työturvallisuuslain kanssa. Työnantajan tulee aina huolehtia, että sinulle turvallista työskennellä työssäsi sekä fyysinen tai henkinen terveytesi ei joudu liian kovalle koetukselle. Esimiehelläsi on aina velvollisuus ryhtyä toimiin, jotta et altistuisi liialle kuormitukselle tai minkäänlaiselle työpaikkahäirinnälle.

Etuus työttömyyskassasta

Jos sinulla on pätevä syy irtisanoutumiseen, esimerkiksi työnantajasi on vältellyt velvollisuuksiaan työsuojelulain puitteissa niin silloin voit hakea työttömyyskorvausta välittömästi. Sinun täytyy hakeutua ja ilmoittautua työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Kerro työvoimatoimistossa miksi työsuhteesi on päättynyt ja esitä mahdolliset siihen liittyvät dokumentit.

Varo näitä

Tässä muutamia asioita, joita kannattaa varoa irtisanotumisen yhteydessä:

  • Irtisanomiskierroksilla työnantajilla on tapana tarjota sopimusta, johon kirjataan irtisanomisperusteeksi työntekijän oma pyyntö tai sitä ei mainita lainkaan. Silloin irtisanoutumine voi johtaa karenssiin sekä työttömyysetujen määrän vähenemiseen, kuten ansiopäivärahaan ja eläkkeeseen kerryttävään palkan menetykseen.
  • Työanajalta irtisanoutumisen yhteydessä saatu taloudellinen etuus siirtä työttömyysetuuden saamista, joten harkitse kumpi on sinulle arvokkaampi asia ja miten ne vaikuttavat sinun taloudelliseen tilanteeseesi.

Leave A Response