Irtisanomisajat Työntekijälle ja Työnantajalle

Jos sopimuksessa ei ole muuta sovittu, pätevät seuraavat irtisanomisajat.

Työntekijän irtisanoutumisajat ovat.

Alle viiden vuoden työsuhteessa        14 vrk
Yli viiden vuoden työsuhteessa          30 vrk     

Työnantajalla on luonnollisesti eri säännöt ja ne riippuvat myös työsuhteen kestosta.

Työsuhteen kesto                  irtisanomisaika

Vuosi tai vähemmän            14 vrk
1 – 4 vuotta                              1 kk
4 – 8 vuotta                              2 kk
8 – 12 vuotta                            4 kk         
yli 12 vuotta                             6 kk

Leave A Response