Irtisanoutuminen: Ilmoitus

Irtisanoutuminen on helppoa, mutta se voi olla jännittävää. Kirjoitimme ylös asioita, joita sinun tulisi muistaa tehdä itse irtisanoutumistilanteessa.

Irtisanoutuminen tehdään kirjallisesti irtisanoutumisilmoituksella. Ohjeet lomakkeen sisältöön löytyvät artikkelin lopusta. Voit myös ladata valmiin lomakepohjan.

Kun olet täyttänyt lomakkeen, valitse sopiva hetki mennä työnantajasi puheille. Anna hänelle irtisanoutumisilmoitus, sillä työntekijän tulisi toimittaa irtisanoutumisilmoitus työnantajalle tai työnantajan edustalle henkilökohtaisesti. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä myös sähköpostilla tai kirjeitse, jos tilanne sitä vaatii. Muista varmistaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan, että työnantaja on saanut irtisanoutumisilmoituksen. Lain mukaan irtisanoutumisilmoitus katsotaan vastaanotetuksi viimeistään seitsemäntenä päivänä lähetyksen jälkeen.

Muista: Työntekijän ei tarvitse perustella irtisanoutumista.

Ilmoituksen jälkeen jatkat työskentelyä normaalisti työsopimuksen mukaisen irtisanoutumisajan ajan.

Kirjallisesta irtisanoutumisilmoituksesta on hyvä löytyä ainakin seuraavat asiat:

– oma nimesi, sotu ja yhteystiedot

– työnantajan ja vastaanottajan nimi sekä yhteystiedot

– tieto irtisanoutumisesta

– paikka, aika ja allekirjoitus

Voit ladata ilmaisen irtisanoutumislomakkeen täältä.

Leave A Response