Työsopimuksen Päättämisilmoitus: Kuinka toimitat ilmoituksen

Työsopimuksen päättämisilmoitus eli irtisanoutumisilmoitus (lataa ilmainen lomake täältä) on toimitettava mieluitenkin henkilökohtaisesti työnantajalle tai hänen edustalle tai työntekijälle. Käytännössä siis useimmiten lähimmälle esimiehellesi. Mikäli tämä ei ole mahdollista niin ilmoituksen voi toimittaa myös postissa kirjeitse tai sähköpostilla tai muuten sähköisesti. Joka tapauksessa kannattaa huolehtia henkilökohtaisesti, että ilmoitus on mennyt perille. Varsinkin kun ilmoituksen lähettää postissa,…

Lue kirjoitus →

Irtisanoutuminen ja Työsopimuslaki

Tässä kirjoituksessa nostamme viitteitä työsopimuslaista, joka on jokaisen luettavissa ilmaiseksi Finlexin sivuilla. Nostimme mielestämme olennaisimpia asioita esille. Viitteet ovat irroitettu niiden alkuperäisestä konteksista, joten lue kokonaiset kappaleet jos haluat täydempää kuvaa niistä. ”Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa…

Lue kirjoitus →

Irtisanoutuminen ja Työttömyyskorvaus

Irtisanoutumisen kanssa täytyy olla tarkkana. On muutamia asioita, joista tulee huolehtia. Tällä kertaa puhumme työttömyyskorvauksesta. Mikäli hutiloita irtisanoutumisen pahasti, jäät odottelemaan työttömyyskorvausta pidempään. Kolmen kuukauden karenssi voi olla edessä, mikä voi tehdä taloudellisesta tilanteesta tukalan. Miten saat työttömyyskovauksen heti Ilman pätevää syytä irtisanoutuessa joutuu työttömäksi ja työvoimatoimikunta voi asettaa 90 päivän karenssiin, mikä tarkoittaa määräaikaa…

Lue kirjoitus →

Palkankorotus – lisää rahaa irtisanoutumisen sijaan

Monille irtisanoutumisen syynä on raha. Halutaan lisää palkkaa tai koetaan, että saadaan liian vähän palkkaa, jotta työtä jaksaisi tai kannattaisi tehdä. Harmillisesti silloin toimitaan liian kiireellä. Tässä tilanteessa palkankorotuksen pyytäminen olisi parempi vaihtoehto. Ainakin ottaa se työkalupakkiin ja kysyä sitä. Suomessa palkankorotuksien pyytäminen on vielä vähäistä kun verrataan muihin maihin ja varsinkin Yhdysvaltoihin. Nykyiseen palkkaan…

Lue kirjoitus →

Työntekijän Irtisanomisaika

Ennen irtisanoutumisen astumista voimaan pidetään irtisanomisaika. Se on normaalia työskentelyaikaa, jolloin hoidat työsopimuksen mukaisia tehtäviäsi. Sen tarkoitus on antaa esimiehellesi aikaa valmistautua ja etsiä uuden työntekijän tilallesi. Irtisanomisaika voidaan jättää myös väliin, jos esimiehesi antaa siitä vapautuksen. Hänen täytyy kuitenkin maksaa sinulle palkkaa siltä ajalta, joten todennäköisesti joudut työskentelemään silloin normaalisti. Itse irtisanomisaika kannattaa aina…

Lue kirjoitus →

Irtisanoutuminen Kesälomalla

Kesälomalla irtisanoutuminen on yksinkertaista. Sinun täytyy tosin päättää kaksi asiaa ennen irtisanoutumista. Käydään läpi molemmat tilanteet. 1. Haluatko pitää irtisanomisajan kesälomalla? Jos haluat viettää irtisanomisajan kesälomalla, jätä irtisanoutumisilmoitus työnantajallesi sopivasti ennen lomaa ja laita se voimaan astuvaksi heti loman alusta. Riippuen lomasi pituudesta, voit nauttia kesälomasta samalla kun irtisanomisaikasi kuluu loppuun. Suosittelemme selvittämään etukäteen kuinka pitkä…

Lue kirjoitus →

Irtisanoutuminen opintovapaan aikana

Opintovapaa on jokaisen lakiin kirjoitettu oikeus. Työnantajat eivät saa irtisanoa tai purkaa työsopimuksia, jos työntekijä hakee tai käyttää opintovapaata. Toki muut lain määräämät perusteet oikeuttavat irtisanomiseen edelleen, vaikka opintovapaa olisikin käynnisssä. Opintovapaan aikana työntekijällä ei ole oikeutta palkkaan. Työntekijälle kuitenkin kertyy vuosilomaa silloinkin, tosin enintään 30 opintovapaapäivältä loman määräytymisvuoden aikana. Vuosiloman kertyminen myös edellyttää työntekijän palaamista töihin välittömästi…

Lue kirjoitus →

Työsopimuksen Purkaminen

Ennen työsopimuksen purkamista täytyy varata työnantajalle tai työntekijälle mahdollisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteista. Itse kuulemista ei tarvitse pitää, mutta siihen täytyy antaa selvä mahdollisuus. Tarkoituksena on kartoittaa tietoa työsopimuksen päättymisperusteista ja antaa molemmille osapuolille mahdollisuus esittää kantansa. Työntekijöillä on myös oikeus ottaa tilaisuuteen avustaja mukaan. Milloin työsopimusta voidaan pitää purettuna Jos työnantajasi on poissa…

Lue kirjoitus →

Parhaat Vinkit Irtisanoutumiseen

Teetimme alkuvuodesta kyselyn sivuston lukijoilla. Etsimme merkittävintä haastetta irtisanoutumisen kanssa. Saimmekin runsaasti vastauksia tähän kysymykseen. Suurin osa kaipasi selkeitä käytännön neuvoja sekä tietoa kuinka irtisanoutuminen hoidetaan alusta loppuun. Kuinka päätös tehdään, mitä asioita pitää selvittää ja kuinka irtisanoutuminen hoidetaan työnantajan kanssa. Suurin osa tiedoista löytyy tältä sivustolta ilmaiseksi, joten voi etsiä ne myös täältä. Koska…

Lue kirjoitus →

Loma-ajan palkka

Työntekijöiden oikeus on saada loman ajalta korvausta, loma-ajan palkkaa. Korvaus on säännönmukainen tai vähintään keskimääräistä palkkaa vastaava. Loma-ajan palkka maksetaan ennen loman tai sen osan alkamista. Mikäli työntekijän käytettävissä ei ole virkaan kuuluvat luontoisedut, on ne korvattavat niiden verotusarvoa vastaavalla rahasummalla. Tälläinen etu voi olla esimerkiksi ateriaetu. Loma-ajan palkka laskeminen riippuu työntekijän palkan laskemiseen sovellettavasta ansaintasäännöstä.…

Lue kirjoitus →

Page 4 of 9